Tarieven

Tarieven 2021-2022

Heel seizoen 2 termijnen 3 termijnen
1x p.w. 45 min €240,- €125,- €85,-
1x p.w. 60 min €300,- €155,- €105,-
1x p.w. 75 min €320,- €165,- €110,-
                 1x p.w. 90 min                    €360,-                    €185,-                       €125,-
10 strippenkaart                   €140,-
1ste herinnering 2de herinnering 3de herinnering 4de herinnering
Kosten betalingsherinnering €2,50 €10,- €20,- €40,-

Betalen in 2 of 3 termijnen of per maand is mogelijk. U dient er zelf zorg voor te dragen dat er tijdig betaald wordt.

Bij later instromen overleg via de mail over het te betalen bedrag. Na februari instromen, kan alleen met 1 termijnbetaling.

Belangrijk: leerlingen van 6 jaar en ouder geven zich op en betalen voor een heel seizoen, lopende van het moment van instromen (doorgaans september) tot en met juni.

Kinderen tot 6 jaar kunnen zich per periode opgeven (soms willen of kunnen ze niet een heel seizoen meedoen), maar voor een heel seizoen bent u goedkoper uit. Er vindt nimmer restitutie van het lesgeld plaats. U kunt op het inschrijfformulier aangeven per welke termijn u wilt betalen.

15% korting bij 3 betalende lessen.

IBAN: NL95 ABNA 0412 5701 14 t.n.v. Dance Ballet Center

Lees hier de cursusvoorwaarden.