Huisregels

Huisregels

Om alles in de dansschool netjes te houden en in goede banen te leiden, kunnen we er niet aan ontkomen om toch enkele regels op te moeten stellen. Deze regels gelden voor iedereen die zich in de dansschool bevindt.

• Omkleden gebeurt in de kleedkamers, niet in de studio of in de foyer.
• Voor tassen, kleding en schoenen wordt gebruik gemaakt van de kleedkamer.
• Waardevolle spullen kunnen eventueel in een bak in de studio worden gedeponeerd.
• Dance & Ballet Center is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
• Schoenen die buiten worden gedragen zijn in de studio niet toegestaan.
• Schoenen met witte zool zijn in de studio niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan eten of drinken in de studio mee te nemen.
• Geen sierraden tijdens de lessen (oorbellen, ringen, armbanden en kettingen).
• Mobiele telefoons dienen uit te staan tijdens de lessen.
• Kauwgom is tijdens de lessen niet toegestaan.
• Kom op tijd! Het te laat komen is niet alleen storend voor de les, maar ook gevaarlijk voor de spieren indien deze niet zijn opgewarmd.
• Toon respect naar andere leerlingen, docenten en overige mensen.
• Het is niet toegestaan om tijdens de lessen in de studio te kijken.
• Kijken is mogelijk tijdens de speciale ‘kijkdagen’, waarop ouders, familie en vrienden kunnen komen kijken.
• Alle leerlingen zijn verplicht zich te houden aan de geldende kledingvoorschriften.
• Ten alle tijden moeten de haren in een staart en/of knot gedragen worden.